VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ INFORMUOJA APIE BENDRIJŲ STEIGIMĄ

Vilniaus miesto savivaldybės įpareigojimas

Bendrijos steigimo žingsniai

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyma