Sveikiname su artėjančiomis Šv. Velykomis!

NP Velykinis atvirukas
Šv. Velykų proga
linkime Jums laimės ir sveikatos,
ramybės ir džiaugsmo,
kūrybingumo ir sėkmės darbuose!!!

 

UAB „Naujosios Pilaitės“ kolektyvo vardu
sveikina direktorius Mykolas Miliauskas