PRANEŠIMAS DĖL MINIMALIOS MĖNESINĖS KAUPIAMOSIOS ĮMOKOS

Pranešame, kad vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio paskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo yra nustatytas privalomas minimalus kaupiamųjų įmokų nenumatytiems privalomiems darbams (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius) tarifas (po 0,05 Eur/kv.m/mėn – jei naudingas plotas iki 3000 kv.m, po 0,03 Eur/km.m/mėn – jei naudingas plotas yra 3000 kv. m. ir daugiau),  nuo šių metų gegužės 1d.pradėjome skaičiuoti minimalias kaupiamąsias įmokas bendrovės administruojamiems namams.