Pranešimas dėl komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifų

Informuojame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ nuo 2016 m. birželio mėn. didėja komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-444