Kvietimas pateikti pasiūlymus vamzdynų keitimo (remonto) darbams atlikti

UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ kviečia pateikti pasiūlymus dėl administruojamų (prižiūrimų) daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, vamzdynų keitimo (remonto) darbų 2020 – 2022 metams.

Kvietimas pateikti pasiūlymus – Vamzdynai
Pirkimo sąlygos – Vamzdynai
Darbų užsakymo forma – Vamzdynai
Priedas Nr. 1 rangos sutartis – Vamzdynai
Priedas Nr. 2 pasiūlymo forma – Vamzdynai