Kvietimas pateikti pasiūlymus vamzdynų keitimo (remonto) darbams atlikti

UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ kviečia pateikti pasiūlymus dėl administruojamų (prižiūrimų) daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, vamzdynų keitimo (remonto) darbų 2018 – 2019 metais (orientacinis numatomų darbų kiekis nurodytas Pasiūlymo formoje – priedas Nr. 2 prie keitimo (remonto) darbų pirkimo sąlygų).

Kvietimas pateikti pasiūlymus

Pirkimo sąlygos

Darbų užsakymo forma

Priedas Nr. 1 rangos sutartis

Priedas Nr. 2 pasiūlymo forma