Kvietimas pateikti pasiūlymus dėl stogų dangų atnaujinimo (remonto) darbų atlikimo

UAB „NAUJOJI PILAITĖ“ kviečia pateikti pasiūlymus dėl administruojamų daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, stogų dangų atnaujinimo (remonto) darbų atlikimo 2018 – 2019 metais.

Kvietimas pateikti pasiūlymus

Pirkimo sąlygos

Darbų užsakymo forma

Priedas Nr. 1 rangos sutartis

Priedas Nr. 2 pasiūlymo forma