DĖL VALSTYBĖS PARAMOS RENOVACIJAI

Vyriausybė patikslino valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles ir pratęsė papildomos paramos teikimą.

Detalesnė informacija:

http://www.am.lt/VI/index.php#a/15384