Visos pastatų priežiūros paslaugos

APIE MUS

UAB „Naujoji Pilaitė“ įregistruota 1992 m. liepos 9 dieną. Pagrindinė įmonės veikla – pastatų bendrosios nuosavybės administravimas ir techninė priežiūra. Teisė vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimą bendrovei suteikta LR aplinkos ministerijos atestatu Nr. 042.

Įmonė eksploatuoja ir prižiūri pastatų inžinerinius tinklus, atlieka einamąjį remontą. Lietuvos Respublikos valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos atestatais Nr. T-0116 ir Nr. E-0249 suteikė UAB „Naujoji Pilaitė“ teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius.

2012 metais UAB ,,Naujoji Pilaitė” įdiegta ir sėkmingai veikia kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 (Lietuvos standarto statuso žymuo LST EN ISO 9001:2008), aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2004 (Lietuvos standarto statuso žymuo LST EN ISO 14001:2005) bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

Bendrovėje įdiegta šiuolaikiška pastatų ūkio valdymo programa, kuri leidžia pastatų ir būstų savininkams pateikti ketvirtines, metines ataskaitas pagal atskirus namus ar laiptines, darbų grupes. Suteikiama didesnė galimybė gauti informacijos apie mūsų paslaugas, numatomus darbus tolimesnei pastato priežiūrai bei sudaryti ateities poreikių planus.

Įmonės dispečerinėje tarnyboje įrengta telefonų linija skirta tik klientams, kurios pranešimai įrašomi, esant reikalui analizuojami ir apibendrinami. Registruojamos žodinės, raštiškos ir telefoninės paraiškos remonto ir avariniams darbams, išsiaiškinami savininkų poreikiai ir nesklandumai, užtikrinant teikiamų paslaugų kultūrą, kokybę ir operatyvumą. Bendrovės administracija bei techninis skyrius puikiai pasirengę operatyviai vykdyti kasdieninius pastatų priežiūros darbus. Įmonės savo veikloje naudoja šiuolaikinę įrangą, galinčią atlikti sudėtingus darbus. UAB „Naujoji Pilaitė“ turi visų reikiamų kvalifikacijų specialistus, kurie turi tai patvirtinančius atestatus.

Bendrovės atsakomybė yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.